Partneři


Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava finančně podporuje činnost oddílu mládeže T. J. Sokol Vítkovice, přípravu a účast sportovců reprezentujících Ostravu na evropských a světových akcích. 

 

 
Statutární město Ostrava
Statutární město Ostrava finančně podporuje celoroční pravidelnou činnost spolku AKCENT Ostrava, z. s. a vytvoření podmínek pro sportovní tanec dětí a mládeže.

 


Městský obvod Ostrava – Jih
Statutární město Ostrava finančně podporuje celoroční pravidelnou činnost spolku AKCENT Ostrava, z. s. a vytvoření podmínek pro sportovní tanec dětí a mládeže.

 

 
Moravskoslezský kraj finančně podporuje činnost mládežnických družstev T.J. Sokol Vítkovice a jejich účast na zahraničních mezinárodních soutěžích.

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy finančně podporuje činnost T.J. Sokol Vítkovice a spolku AKCENT Ostrava, z.s. v rámci programu Můj klub.

Česká obec sokolská finančně podporuje oddíl tanečního sportu T.J. Sokol Vítkovice zřízením vybraného oddílu mládeže (VOM) a vybraného oddílu dospělých (VOD).


Děkujeme všem partnerům za významnou finanční podporu!

Kontaktujte nás

 
AKCENT OSTRAVA
taneční klub a taneční škola
+420 737 248 053
(vedoucí - Lenka Buroňová)